Holl ddigwyddiadau safleoedd yr #Ecoamgueddfa i'w gweld ar y dudalen digwyddiadau!

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i'r teulu oll

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Ecoamgueddfa Rhannodd neges.
Ecoamgueddfa

Dewch i YG Plas yn Rhiw NT ar y 24ain i roi cynnig ar wneud rhai o’ch 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾.

Come to Plas yn Rhiw on the 24th to have a go at some 50 things to do before you're 11¾ activities. ... MwyMwy

1 diwrnod yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook
Ecoamgueddfa Rhannodd llun.
Ecoamgueddfa

Lluniau Llinell AmserLittle Larry has grown again! ❤️ Cleaning his tank this morning we found his new moult 🦞
#proudparents #seasynergy #marinelife #marinecreaturefeature
... MwyMwy

4 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa