Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa neges YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn. ... MwyMwy

Ymunwch â ni dros hanner tymor am ein pnawn 50 peth cyntaf o 2018! Byddwn yn gwneud trîts blasus ar gyfer y bywyd gwyllt yn eich gardd.

Join us over half term for our first 50 things afternoon of 2018! We'll be making tasty treats for the wildlife in your garden.

2 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Rhannodd Ecoamgueddfa llun Llwybr Arfordir Cymru / Wales Coast Path. ... MwyMwy

Croeso i Flwyddyn y Môr yn 2018!

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn ffordd berffaith o wneud hyn a chael eich syfrdanu gan ba mor amrywiol a hardd ydyw mewn gwirionedd!

Dim gwahaniaeth pa mor fyr neu hir yw eich taith – milltir ynteu’r 870 milltir i gyd – rydym eisiau ichi fwynhau cerdded o amgylch eich rhan chi o Lwybr Arfordir Cymru.

Edrychwch ar ein gwefan i gael mwy o fanylion ynghylch ble i fynd a dolenni hwylus ar gyfer cynllunio eich taith: socsi.in/yjcQT

#arfordircymru #FindYourEpic #BlwyddynYMor

Llun: Nant Gwrtheryn, Pen Llŷn (Adrian Bott)

4 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa