Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa llun YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn. ... MwyMwy

Ymunwch a ni yn Blas y Môr Aberdaron dydd Sadwrn nesaf. Rhwng 1-3 fydd Heather o Cegin Grug yn coginio, ac o 3-4 fydd BBQ ar gael. Drwy’r dydd fyddem yn rhedeg gweithgareddau efo plant yn cynnwys sesiynau caicaio am ddim gyda Llyn Adventures.

Join us at Blas y Môr Aberdaron next Saturday. Between 1-3 Heather from Cegin Grug will be cooking, ac from 3-4 we’ll be hosting a BBQ. Throughout the day we’ll be providing activities for children as well as free kayaking sessions with Llyn Adventures.

2 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Rhannodd Ecoamgueddfa llun Amgueddfa Forwrol Llŷn Maritime Museum. ... MwyMwy

Ymunwch efo ni ar ein Taith Gerdded Flynyddol/Join us for our annual Guided Walk #ecoamgueddfa

7 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa