Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa neges Amgueddfa Forwrol Llŷn Maritime Museum. ... MwyMwy

Dyma lun gwych o Fand Pres Nefyn yn yr 1940au neu'r 1950au. Tynnwyd o flaen Neuadd Madryn, mae'n debyg. Allwch chi enwi rhai yn y llun?/This is a photograph of the Nefyn Brass Band, back in the 1940s or 50s. We believe it was taken in the front of the now demolished Madryn Hall. Do you recognise anyone? #ecoamgueddfa

5 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Llongyfarchiadau mawr! ... MwyMwy

Llongyfarchiadau i Mr Graham Deakin, enillydd y brif wobr yn ein Raffl Fawr Flynyddol/Congratulations to Mr Graham Deakin, lucky winner of the main prize in our annual raffle. #ecoamgueddfa

2 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa