Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa neges Y Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor University Sustainability Lab. ... MwyMwy

Interniaeth gyda thâl i fyfyrwyr Prifysgol Bangor!

Cyfle arbennig i weithio ar un o brosiectau arloesol y Lab Cynaliadwyedd, sef yr Ecoamgueddfa.

Byddwch yn cael profiad o gynllunio, gweithredu, a dadansoddi'r prif ymgyrch farchnata yn ogystal a dylunio'r cynnwys i'w ddosbarthu ar blatformau digidol yr ymgyrch.

Am ragor o wybodaeth cliciwch y ddolen isod.

my.bangor.ac.uk/content/employability-info/internopps.php.cy

www.bangor.ac.uk/employability-info/documents/Summer2.YLabCynaliadwyedd-Marchnata.pdf

*Mae'n rhaid bod yn fyfyriwr i ymgeisio ac mae'r gallu i siarad, darllen, ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol

Bangor University UMCB Careers & Employability Service, Bangor University Cymraeg, Bangor Undeb Bangor Campws Byw Prifysgol Bangor

3 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Cyfle Interniaeth gyda thâl i fyfyrwyr Prifysgol Bangor i weithio ar brosiect yr #Ecoamgueddfa

Profiad go iawn o gynllunio, gweithredu, a dadansoddi'r ymgyrch farchnata, dylunio cynnwys ar gyfer holl blatfformau digidol a llawer mwy!

I ymgeisio - cliciwch ar y ddolen isod. Neu gyrrwch neges am ragor o wybodaeth!

*MAEN RHAID BOD YN FYFYRIWR BANGOR I YMGEISIO*

my.bangor.ac.uk/content/employability-info/internopps.php.cy

www.bangor.ac.uk/employability-info/documents/Summer2.YLabCynaliadwyedd-MarchnataCY.pdf ... MwyMwy

Interniaeth gyda thâl i fyfyrwyr Prifysgol Bangor!

Cyfle arbennig i weithio ar un o brosiectau arloesol y Lab Cynaliadwyedd, sef yr Ecoamgueddfa.

Byddwch yn cael profiad o gynllunio, gweithredu, a dadansoddi'r prif ymgyrch farchnata yn ogystal a dylunio'r cynnwys i'w ddosbarthu ar blatformau digidol yr ymgyrch.

Am ragor o wybodaeth cliciwch y ddolen isod.

my.bangor.ac.uk/content/employability-info/internopps.php.cy

www.bangor.ac.uk/employability-info/documents/Summer2.YLabCynaliadwyedd-Marchnata.pdf

*Mae'n rhaid bod yn fyfyriwr i ymgeisio ac mae'r gallu i siarad, darllen, ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol

Bangor University UMCB Careers & Employability Service, Bangor University Cymraeg, Bangor Undeb Bangor Campws Byw Prifysgol Bangor

2 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa