Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Mi fydd ffilm ddogfen newydd Dewi Alun Hughes, 'Gwylan' yn cael ei arddangos am y tro cyntaf yn Ysgol Crud y Werin, Aberdaron am 7yh nos Iau yma, Ebrill 27ain. Mae'r ffilm yn olrain hanes 'Gwylan', un o gychod Aberdaron sydd wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar gan grefftwyr lleol wedi iddi gael ei gadael ar draeth Porth Cychod yn Nhudweilog am 18 mlynedd.

Pris mynediad £2, am ddim i blant.

Dewi Alun Hughes' new documentary 'Gwylan' will be shown in Ysgol Crud y Werin at 7pm this Thursday, April 27th. 'Gwylan' is about an Aberdaron clincker boat that's been recently renovated by local craftsmen after being left on Porth Cychod beach in Tudweiliog for 18 years. The film will be shown in Welsh.

Entry fee - £2, free for children.

Pen Llŷn a'r Sarnau Gwesty Ty Newydd The Ship Hotel, Aberdaron YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn Becws Islyn Pen Llŷn We Love Llŷn Cyngor Gwynedd Council

www.youtube.com/watch?v=wa_6YCVnb2c&t=50s ... MwyMwy

1 diwrnod yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Rhannodd Ecoamgueddfa post Pen Llŷn a'r Sarnau. ... MwyMwy

Diolch o galon i'r gwirfoddolwyr am wneud arolwg sbwriel, ac i lanhau ychydig ar y traeth yng Ngrhicieth ddoe! Diwrnod gwych. Diolch hefyd i Dylan's am y baned a'r gacen, ffeind iawn.

Thanks to all the volunteers for participating in a litter survey, and for cleaning some of the beach yesterday. Brilliant day. Thanks also to Dylan's for the lovely tea and cake, very kind.

Cyngor Gwynedd CouncilCyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources WalesMarine Conservation Society Dylan's Robert Dafydd Cadwalader CricciethCriccieth Beach Ecoamgueddfa

1 diwrnod yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa