Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Noson wych yng Nghwmni Tecwyn Ifan yma yn y Nant heno! 🎶 'Byw fyddi Nant Gwrtheyrn' 🎶 Ecoamgueddfa Learn Cymraeg #DysguCymraeg #PenLlŷn #Adloniant #Ecoamgueddfa ... MwyMwy

3 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Rhannodd Ecoamgueddfa llun Pen Llŷn a'r Sarnau. ... MwyMwy

Trigolion Pen Llŷn a’r Sarnau. Un o’r golygfeydd wrth gerdded Llwybr Arfordir Cymru ym Mhen Llŷn.

Residence of Pen Llŷn a’r Sarnau. One of the views whilst walking the Wales Coast Path in Pen Llŷn.

Wales Coast Path Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Ecoamgueddfa

2 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa