Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa llun YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn. ... MwyMwy

Mae penwythnos Nadolig YG Plas yn Rhiw NT bron yma ac mae Dylan yn edrych ymlaen!

Plas yn Rhiw’s Christmas weekend is nearly here and Dylan (Rudolph’s replacement) is very excited! #FridayFeeling

bit.ly/2fo3Gst

3 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Rhannodd Ecoamgueddfa digwyddiad Nant Gwrtheyrn. ... MwyMwy

Noson Siopa Nadolig / Christmas Shopping Evening

December 9, 2016, 12:00pm - December 9, 2016, 10:00pm

Nant Gwrtheyrn

Ymunwch â ni am noson arbennig gyda RHYS IFANS yn lansio cerflun ‘Tu Hwnt’ am 6yh. STONDINAU AMRYWIOL. Bydd Caffi Meinir yn cynnig danteithion blasus a bydd digon o win poeth ar gael yn y bar... Mynediad yn rhad ac am ddim! Drysau ar agor o 12yp ymlaen
-
Join us for a special evening with RHYSIFANS launching ‘Tu Hwnt’ sculpture at 6pm CRAFT STALLS. Caffi Meinir will be serving some delicious festive food and there will be plenty of mulled wine available from the bar... Free Admission!
Doors open at 12pm

4 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa