Holl ddigwyddiadau #Largo18 i'w gweld ar y dudalen digwyddiadau!

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018.

Darganfod mwy

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Ecoamgueddfa Rhannodd neges.
Ecoamgueddfa

Bore Dydd Llun nesa’. Llawer wedi cefnogi yn barod mewn sawl ffordd. Os ydych yn Aberdaron penwythnos yma mae ffurflen nawdd tu ôl i’r bar yn Gwesty Ty Newydd ac yn Siop Eleri Caffi Traeth Aberdaron/Aberdaron Beach Cafe. Ewch yno am lymaid/tamad i fyta yr un pryd!

Next Monday Morning. Many have shown their support already. If you would like to do the same there is a sponsor form behind the bar at Tŷ Newydd and Siop Eleri. Why not grab a pint/bite to eat while your there?

#aberdaron #gwanwynglancymru2019 #springclean2019 #ecoamgueddfa #eindyfodol #ourfuture #beachclean #litterheroes #arwyrsbwriel Ecoamgueddfa -YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn Keep Wales Tidy - Cadwch Gymru'n Daclus ... MwyMwy

2 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook
Ecoamgueddfa Rhannodd neges.
Ecoamgueddfa

Lle da am ‘bit stop’ tra’n cerdded y Llwybr Arfordir Cymru / Wales Coast Path

Great place to stop whilst walking the Coastal Path

🏠🥔****NEWYDDION*** Mae Cwt Tatws ar agor bob un diwrnod rwan 10 - 5 yp. Mae'r Cwt latheni o lwybr yr arfordir yma yn Nhudweiliog, Pen Llŷn ac felly yn le delfrydol i ddechrau neu i orffen taith gerdded. Ac os yda chi isio bws i fynd a chi o fan i fan, mi ddoith Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus a chi yma. // ***NEWS*** Cwt Tatws is now open seven days a week 10 - 5pm. We're located right on the beautiful Wales Coast Path here in Tudweiliog on the Llŷn and it's the perfect place to start or finish a walk. If you would like transport to or from here Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus offer a first class service for only £2 a journey. See you soon x Ecoamgueddfa ... MwyMwy

2 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa