Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Pwy all helpu Morwen? Oes rhywun yn gwybod beth yw ystyr Gors Bylau a Gors Byll? ... MwyMwy

Mynd ar fy meic echdoe yn ardal Llangwnnadl ac yn pasio dau dŷ - Gors Bylau a Gors Byll. Oes unrhyw syniadau am eu hystyr?

4 oriau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ymarferwch eich sgiliau goroesi dydd Sul (pwy a ŵyr; efallai fydd Bear Grylls yn gwylio o Ynys Tudwal)

Practise your survival skills this Sunday (who knows; Bear Grylls might be watching from Ynys Tudwal)

‘50 Llanbedrog Information - All About LlanbedrogoLlyn Peninsula-Ecoamgueddfalanbedrog Llyn Peninsula Ecoamgueddfa ... MwyMwy

‘50 o bethau / 50 things Llanbedrog

May 29, 2016, 12:00pm - May 29, 2016, 4:00pm

Llanbedrog Beach

Cyfle i ymarfer eich sgiliau goroesi ar y traeth yn Llanbedrog, a thicio rhai o weithgareddau 50 o bethau i ffwrdd. Gyda’ch llyfr lloffion antur rhowch gynnig ar weithgareddau adeiladu lloches, coginio ar dân a chreu raft. Bydd hefyd cyfle i ymarfer eich sgiliau darllen map gyda sialens map a chwmpawd; popeth rydych angen i oroesi ar ynys bellennig!

Practise your survival skills on Llanbedrog beach, and tick off some of your ‘50 things’ to do. There will be an opportunity to pick up a 50 things scrapbook and have a go at den-building, cooking marshmallows on a campfire and raft building. You’ll also have the chance to practice your map reading skills with a map and compass challenge; everything you need to survive on a desert island!

11 oriau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa