Holl ddigwyddiadau #Largo18 i'w gweld ar y dudalen digwyddiadau!

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018.

Darganfod mwy

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Ecoamgueddfa Rhannodd neges YG Eryri a Llŷn - NT Snowdonia & Llŷn.
Ecoamgueddfa

O Lili wen fach, o ble daethost di?

Byddwn yn agor y gerddi ag ystafell de YG Plas yn Rhiw NT ar 26 a 27 Ionawr a 2 a 3 o Chwefror i bawb fwynhau’r sioe anhygoel o eirlysiau.

We’ll be opening Plas yn Rhiw's garden and tea-room on 26 and 27 of January and 2 and 3 of February so that everyone can enjoy this spectacular display of snowdrops. ... MwyMwy

6 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook
Ecoamgueddfa Rhannodd neges Amgueddfa Forwrol Llŷn Maritime Museum.
Ecoamgueddfa

**** Gweithdy Archaeolegol i bobl ifanc gyda Rhys Mwyn prynhawn Sadwrn yr 2ail o Chwefror 2:00 -3:30 £2 /Archaeolgy Workshop for youths with Rhys Mwyn on Saturday afternoon the 2nd of February 2:00 - 3:30 £2 ☎01758 721 313 i archebu lle/to book a place**** ... MwyMwy

7 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa