Croeso i wefan yr #Ecoamgueddfa - Yr Amgueddfa Heb Walia'

Ecoamgueddfa gyntaf Cymru - Yn dathlu cyfoeth treftadol Pen Llŷn

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae safleoedd yr #Ecoamgueddfa yn cynnig llwyth o weithgareddau i'r holl deulu drwy gydol y flwyddyn. Dewch i fwynhau profiadau unigryw o Ben Llŷn gyda'r #Ecoamgueddfa.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Rhannodd Ecoamgueddfa llun Amgueddfa Forwrol Llŷn Maritime Museum. ... MwyMwy

Dic Goodman gyda’i gyfaill, y diweddar John Arfon Huws, Bwlchtocyn. Treuliodd y ddau aml awr ddifyr yn adeiladu a rigio’r nobis yma. Nhw ill dau hefyd a luniodd y ddau englyn i’r Ifa a’r Hannah – roedd yn ddau ohonynt yn feirdd da ac yn greadigol mewn mwy na un ystyr! Dewch draw yr wythnos nesa i weld ein harddangosfa modelau mawr. Cewch groeso cynnes a 10% i ffwrdd yn y siop a’r caffi. Byddwn yn agored bob dydd rhwng 21 Hydref a 30 Hydref o 10.30 y bore tan 4 o’r gloch. /
Dic Goodman with his friend, the late John Arfon Huws, Bwlchtocyn. They spent many happy hours together constructing these nobbies and rigging them up. The strict metre poems about the Ifa and Hannah were also written by them – they were both accomplished poets and thus creative in more ways than one! Come along next week to see our display of these and other big models. There will be 10% sale in the chop and café. A warm welcome awaits you. Open every day from 21 October to 30 October – 10.30 to 4pm. #ecoamgueddfa

6 dydd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa