Holl ddigwyddiadau safleoedd yr #Ecoamgueddfa i'w gweld ar y dudalen digwyddiadau!

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i'r teulu oll

Beth yw Ecoamgueddfa?

Hon yw'r Ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a'r 3ydd ym Mhrydain. Mae'r cysyniad o Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au.

Darllen mwy

Ymunwch â ni!

Rhannwch eich lluniau, straeon neu ddigwyddiadau sydd yn ymwneud â threftadaeth Pen Llŷn efo ni. Sut? Mae'n hawdd, dim ond ychwanegu yr hashnod #Ecoamgueddfa i'ch statws sydd rhaid gwneud!

Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Digwyddiadau

Mae’r #Ecoamgueddfa a phartneriaid lleol wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen o weithgareddau amrywiol sydd yn cynnig rhywbeth i bawb i ddathlu Blwyddyn y Môr ym Mhen Llŷn yn 2018.

Darganfod mwy
 

Tudalen Facebook yr #Ecoamgueddfa

Ecoamgueddfa Rhannodd neges.
Ecoamgueddfa

Yma yn Llŷn rydym yn croesawu miloedd o ymwelwyr i’n safleoedd arbennig bob blwyddyn ac ni allwn ei wneud heb ein staff tymhorol. Os rydych chi’n unigolyn brwdfrydig sydd wrth eich bodd yn siarad gyda phobl mae gennym gyfleoedd gwych i ymuno â’r tîm. bit.ly/SwyddiLlyn2020

Here on Llŷn we welcome thousands of visitors to our special places every year and we couldn't do it without our seasonal staff. If you're an enthusiastic individual who loves working with people then we've got some great opportunities to join our team. bit.ly/LlynJobs2020 ... MwyMwy

3 wythnosau yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook
Iwan Wyn Williams Ychwanegodd lun newydd i linell amser Ecoamgueddfa.
Iwan Wyn Williams

5 misoedd yn ôl  ·  

Gweld ar Facebook

Ffrŵd Twitter yr #Ecoamgueddfa