Amdanom ni

#Ecoamgueddfa gyntaf Cymru

Mae Ecoamgueddfeydd yn boblogaidd iawn yn Ewrop gyda dros 200 wedi ei sefydlu yno ers y 70au. Mae Ecoamgueddfeydd yn dathlu cyfoeth a hunaniaeth ardal arbennig, ac yn ddibynnol iawn ar gyfranogiad cymunedol, ac yn anelu i wella lles a datblygu cymunedau lleol. Mae’r gair ‘Eco’ yn cyfeirio at ecoleg yn hytrach nag economi. Does dim model penodol i'w ddilyn ar gyfer unrhyw Ecoamgueddfa ond un peth sydd yn gyffredin ym mhob un ydi eu bod i gyd yn dathlu'r un weledigaeth.

Mae’r Ecoamgueddfa yma wedi ei lleoli ym Mhen Llŷn a hon yw’r gyntaf i’w datblygu yng Nghymru. Mae’n gweithredu mewn partneriaeth gyda saith sefydliad treftadol Pen Llŷn sef, Nant Gwrtheyrn, Amgueddfa Forwrol Llŷn, Felin Uchaf, Porth y Swnt, Plas yn Rhiw, Plas Glyn y Weddw, a Phlas Heli. Mae’n adeiladu ar y gwaith treftadol mae Partneriaeth Tirlun Llŷn eisoes wedi dechrau. Bydd yn gweithredu yn ddigidol drwy ddefnyddio technoleg newydd a chyfryngau cymdeithasol mewn ffordd arloesol a phositif i ddenu cyfranogiad cymunedol a chynulleidfa byd eang i’r ardal arbennig hon.

Ei gweledigaeth yw gweld cynnydd mewn twristiaeth ddiwylliannol, gan arwain at ddiwydiant twristiaeth pedwar tymor cynaliadwy, fydd yn dod a buddion economaidd i’r ardal yn ogystal â rhai cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae Swyddog Datblygu’r #Ecoamgueddfa wedi ei hariannu drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth y Bwrdd Strategaeth Technoleg. Rydym yn ddiolchgar am gymorth gan SBBS, Prifysgol Bangor drwy Rwydwaith WISE i sicrhau’r cyllid hwn. Mae partneriaeth ymchwil a datblygu rhwng SBBS & WISE yn parhau i ddatblygu.