Fideos

  • Orion, Cwch Aberdaron, Ecoamgueddfa. Ecomuseum

Heli yn ein Gwaed

Drwy'r canrifoedd mae pobl wedi gwneud bywoliaeth yn Llŷn o'r tir a'r môr ond mae'r dreftadaeth forol yn fwy cudd na'r amaeth sydd i'w weld o'n cwmpas bob dydd. Mae'r dreftadaeth forol yn blwyfol iawn − mae pob pysgotwr yn gyfarwydd iawn â'i gynefin pysgota ei hun, ac mae'r wybodaeth gyfoethog am enwau pob penrhyn, ogof, bae a thirffurf arall wedi eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae'r ffilm yma sydd wedi ei hariannu gan Bartneriaeth Tirlun Llŷn yn amlygu'r cyfoeth o enwau, dywediadau a thermau sydd yn unigryw i bysgotwyr yr ardal, i gynulleidfa ehangach, a'u rhoi ar gof a chadw.

Heli yn ein Gwaed – English Synopsis

Synopsis Saesneg 10 munud o'r ffilm Heli yn ein Gwaed

Ysgol Crud y Werin yn ymweld â Enlli

Ffilm fer sy'n dogfennu ymweliad disgyblion Ysgol Crud y Werin, Aberdaron â Ynys Enlli, haf 2013.