Amgueddfa Forwrol Llŷn

Dewch i fwynhau hanes a storïau penrhyn Llŷn a'r môr. Dyma atyniad gwych i'r teulu cyfan, yn cynnwys caffi a siop

Hanes yr Amgueddfa Forwrol

Mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yn Eglwys Santes Fair. Mae sylfeini Hen Eglwys Santes Fair yn dyddio o’r 6ed Ganrif, er fod yr adeilad presennol wedi’i ailadeiladu’n gyfan gwbl rhwng 1825-1827. Mae’r hen eglwys yn cartrefu casgliad unigryw yr Amgueddfa o arteffactau morwrol perthnasol ynghyd â gwybodaeth am longau sydd wedi’u hadeiladu yn lleol, y morwyr a’r capteiniaid. Yn y fynwent sy’n amgylchynu’r eglwys, mae beddi llawer o forwyr a chapteiniaid Nefyn a’r ardal leol. Mae cofnod o arysgrifeniadau cerrig beddi wedi’i dogfennu gan Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd.

Sefydlwyd yr Amgueddfa yn 1977 gan grŵp o wirfoddolwyr oedd yn dymuno arddangos eitemau o ddiddordeb hanesyddol yn lleol. Bu’n rhaid cau yn 2000 yn sgil pryderon iechyd a diogelwch.

Yn 2007, daeth aelodau o’r gymuned at ei gilydd a ffurfio pwyllgor newydd i ailagor yr amgueddfa er budd ymwelwyr a thrigolion yr ardal. Sicrhawyd pecyn cyflawn o grantiau i wneud y gwaith yn cynnwys grant gan Gronfa Loteri’r Dreftadaeth, Llywodraeth Cymru, Cronfa Tir a Môr, AHNE Llŷn, Ymddiriedolaeth Drefol Nefyn, Cyngor Gwynedd a Chyfenter.

Yn yr amgueddfa ceir arddangosfa barhaol, llwyfan ar gyfer perfformiadau ar raddfa fach, cornel ymchwil, caffi a siop. Bydd mynediad am ddim er mwyn hybu pobl i ymweld yn aml. Trefnir rhaglen o weithgareddau i gynnal diddordeb gan gynnwys sgyrsiau amrywiol, gweithgareddau i blant a phobl ifanc, arddangosfeydd achlysurol a chyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith.

Oriau Agor

Amseroedd Agor 2019

Ar agor bob dydd Sadwrn drwy’r gaeaf.

Ar agor bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul o 12 Ebrill tan ddiwedd Hydref.

Dydd Llun - Wedi cau
Dydd Mawrth - Wedi Cau
Dydd Mercher - 10.30am tan 4pm
Dydd Iau - 10.30am tan 4pm
Dydd Gwener - 10.30am tan 4pm
Dydd Sadwrn - 10.30am tan 4pm
Dydd Sul - 10.30am tan 4pm

Ar agor pob Dydd Llun Gŵyl y Banc heblaw 7 Mai

  • Amgueddfa Forwrol; Nefyn; Ecoamgueddfa; Ecomuseum; Llyn; Peninsula; Llyn Maritime Museum

Grwpiau

Ar agor gyda’r nos i grwpiau neu gymdeithasau trwy drefniant.

Ffoniwch yr Amgueddfa 01758 721313 neu ebostio afllmm@yahoo.com

Caffi

Toiledau

Maes Parcio

Mynediad am ddim