Oriel Plas Glyn y Weddw

Oriel Hynaf Cymru

Oriel Plas Glyn y Weddw

Plas Glyn y Weddw, a adeiladwyd dros ganrif a hanner yn ôl yw oriel gelf hynaf Cymru. Mae'r Plas mewn lleoliad godidog gerllaw traeth Llanbedrog ac yn mwynhau golygfeydd benidgedig o Fae Ceredigion a mynyddoedd Eryri a Meirionydd.

Adeiladwyd Plas Glyn y Weddw yn 1856/57 i'r Fonesig Elizabeth Love Jones Parry, gweddw Syr Love Jones-Parry, sgweiar ystád Madryn. Mae'r adeilad yn enghraifft ragorol o blasty Gothig Fictoraidd wedi ei leoli ar arfordir deheuol Penrhyn Llŷn ac wedi ei restru Gradd II* gan CADW.

Cedwid casgliad celf personol y Fonesig mewn deg ystafell a oedd wedi eu cynllunio yn bwrpasol ar gyfer arddangos arlunwaith. Gyda'i risiau Jacobeaidd mawreddog, ei ffensetri lliw, a'i dô trawsgordd deil i arddel yr enw Oriel yng Nglyn-y-Weddw.

Cynhelir arddangosfeydd newydd yn rheolaidd gan artistiaid o Gymru a thu hwnt. Mae gan y Plas 6 ystafell arddangos ynghyd ag ystafell printiadau ac ystafell hanes. Mae'r ystafelloedd wedi eu henwi i gydnabod cyfraniad unigolion â'r Plas, er engrhaifft - 'Oriel Andrews' ac 'Oriel ap Tomos'. Mae'r Plas yn Oriel fasnachol gyda'r gwaith arddangos ar weith. Cynhelir gweithdai celf i blant ac oedolion gan gynnwys darlithoedd, ffeiriau crefft a chyngherddau poblogaidd trwy gydol y flwyddyn.

Y Goedwig Goll

Ar ôl bod ar gau am dros 70 o flynyddoedd mae'r rhwydwaith o lwybrau sy'n gwau trwy'r Winllan yn agored unwaith eto.

Mae'r rhwydwaith yn cynnig dewis o gylchdeithau ynghyd a rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae'r amffitheatr newydd yn ganolfan aml bwrpas - yn ogystal a bod yn lwyfan ar gyfer cyngherddau a pherfformiadau mae'n ganolfan ar gyfer gweithdai dehongli a threftadaeth.

Oriau Agor

Oriau agor Mai i Hydref 2019

Oriel - 10am - 5pm
Caffi 9.30am - 4.30pm saith dydd yr wythnos

(Ar gau yn achlysurol oherwydd priodasau/cyngherddau. Rhowch alwad cyn teithio'n bell)

Gorffennaf 6 - Oriel ar gau 12.30pm - 2.30pm. Caffi ar agor fel arfer.

Gorffennaf 13 - Oriel ar gau 12pm - 2pm. Caffi ar agor fel arfer.

Caffi

Toiledau

Maes Parcio

Mynediad am ddim