Plas yn Rhiw

Plasdy bychan o'r 17G yn nythu mewn gardd addurnol hyfryd, gyda golygfeydd ysblennydd o Borth Neigwl a Bae Ceredigion

Plas yn Rhiw

Achubwyd y plasdy hyfryd yma rhag troi’n adfail gan y chwiorydd Keating yn 1938.

Mae’r tŷ yn dyddio o’r 16eg ganrif gydag ychwanegiadau Sioraidd, mae’r ardd yn cynnwys llawer o goed a llwyni blodeuol hardd, gyda gwelyau blodau a llwybrau glaswellt. Mae’n drawiadol beth bynnag y tymor.

Mae’r olygfa o’r gerddi ymysyg y rhai mwyaf trawiadol ym Mhrydain.

Oriau Agor

Oriau agor Ebrill 2019 ymlaen i'w gweld ar wefan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

https://www.nationaltrust.org.uk/place-pages/264/pages/opening-times-calendar

Tâl Mynediad

Oedolion - £5

Plentyn - £2.50

Teulu - £12.50

Oedolion mewn grwp - £4

  • Cegin Plas yn Rhiw, Plas yn Rhiw Kitchen, Ecoamgueddfa, Ecomuseum, National Trust, Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 

Caffi

Toiledau

Maes Parcio

Tâl Mynediad