Bws Arfordir Llŷn

Gwasanaeth newydd sbon, i wasanaethu Arfordir Pen Llŷn

Dewch i fwynhau arfordir bendigedig Pen Llŷn!

Mae Bws yr Arfordir yn rhedeg gwasanaeth rheolaidd rhwng Nefyn, Aberdaron ag Abersoch (ar alwad o ardaloedd cyfagos hyd at Nant Gwrtheyrn yn y gogledd a Phlas Glyn y Weddw yn y de) Bydd yn ail ddechrau 2 Ebrill 2015 ac yn rhedeg ar hyd yr arfordir bob dydd Sul, dydd Mawrth a dydd Iau tan Hydref 31 2015.

Mae’r bws yn mynd yn rheolaidd rhwng Nefyn, Aberdaron ag Abersoch, ond os ydych chi eisiau cael eich codi o rhywle arall ar hyd yr arfordir e.e. Llithfaen, Porthor, Uwchmynydd, Llanbedrog, rhaid i chi ffonio ymlaenllaw. Rhaid ffonio cyn 4pm ar ddydd Gwener.

Pris arbennig – pob taith - DIM OND £1 (plant 50c)

Galwch 01758 721 777

Amseroedd Bore Pnawn

Nefyn cychwyn 9.00 13.30

Aberdaron i Abersoch 10.00 14.30

Abersoch cychwyn 11.00 15.30

Aberdaron i Nefyn 12.00 16.30

Sut mae’n cael ei ariannu?

Mae O Ddrws i Ddrws yn chwilio’n barhaus am arian i gynnal y gwasanaeth. Ar hyn o bryd cant gefnogaeth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru, Sefydliad Scottish Power, Santander, Ymddiriedolaeth Drefol Nefyn, Cyngor Cymuned Nefyn. Maent hefyd yn dibynu ar gyfraniadau a rhoddion caredig aelodau o’r cyhoedd i gynnal y gwasanaeth ac felly derbyniwn roddion yn ddiolchgar.