top of page
Logo Bioblitz_BioBlitz Logo_White.png

Pwllheli
07.07.2024

20220702Llanbedrog110.jpg
BioBlitz Pwllheli

Mae Bioblitz yn ras yn erbyn amser i gofnodi'r amrywiaeth o fywyd gwyllt a geir mewn lleoliad penodol. Ymunwch â ni yn Maes Parcio Lon Cob Bach, Pwllheli dydd Sul y 7fed o Orffennaf i'n helpu i gofnodi cymaint o fywyd gwyllt â sy'n bosib.

Mae amserlen llawn gweithgareddau wedi'u cynllunio gydag amrywiaeth o arbenigwyr bywyd gwyllt yn sicrhau ein bod wedi archwilio cymaint o'r gwahanol gynefinoedd a geir yn yr ardal â sy'n bosib. O dripiau cychod i chwilio am adar môr, chwilota'r traethlin am wyau siarc, mwynhau corws y wawr, crwydro'r gerddi yn chwilio am gennau, bydd digon o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt drwy gydol y dydd.

Mae'r holl weithgareddau am ddim. 

Amserlen
BioBlitz
Bumblebee.png
10am - Gwyfynod

Cymdeithas Edward Llwyd fydd yn dadorchuddio gwyfynod cafodd eu dal yn trapiau gosodwyd y noson cynt. Mi fydd y gwyfynod yno drwy'r dydd i chi gael dysgu mwy amdanynt.

10:30am - Planhigion

Ymunwch â Jo Porter, Dolydd Llŷn ar daith fydd yn edrych ar y gwahanol blanhigion sy'n tyfu o gwmpas Pwllheli. Bydd yn edrych am blanhigion brodorol ac ymledol, ac yn egluro eu defnydd meddygyniaethol, eu gwerth a'r bygythiadau i'r ecosystemau lleol.

12pm - Pryfed Cop

Ymunwch â Richard Gallon o asiantaeth Cofnod a'r Gymdeithas Arachnadegol Prydeinig ar daith fydd yn eich cyflwyno i bryfaid cop a'u hymddygiadau diddordol.

1:30pm - Bywyd Gwyllt Morol

Ymunwch â Dawn Thomas o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru am daith fydd yn archwilio'r traethlin am wyau siarc, a chreaduriaid eraill sydd yn byw yn y Marina ym Mhwllheli.

3pm - Adar

Ymunwch â Jack Slattery o'r RSPB ar daith i edrych a chofnodi adar. Bydd cyfle i ddysgu mwy am adar preswyl a'r rhai sy'n mudo.

Bioblitz.jpg
NTI James Dobson_edited.jpg

Cwestiwn? Cysylltwch.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn neu ymholiad cyffredinol ar BioBlitz Pwllheli yna cysylltwch â aelod o'r tîm sydd yn barod i helpu.

LIVE webiste icons_Walking Trail-09.png
bottom of page