top of page
Cardigan-©-Nant-68.jpg

Nant Gwrtheyrn

Mae Nant Gwrtheyrn, neu’r ‘Nant’ fel y’i gelwir ar lafar gwlad, wedi’i lleoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn, ger pentref Llithfaen.

Mae Nant Gwrtheyrn ganolfan dreftadaeth a chynadleddau sy’n cynnig cyrsiau Cymraeg, caffi a llety hanesyddol rhagorol, i gyd mewn cwm hudolus sy’n llawn hanes a diwylliant.

Mae lleoliad unigryw Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd godidog wrth i chi fynd ar deithiau cerdded ar hyd yr arfordir a thrwy’r goedwig, lle bydd byd natur i’w weld ar ei orau. Yn ein cwm diarffordd, cewch gyfle i brofi elfennau mwyaf dilys diwylliant traddodiadol a chyfoes Cymru.

Cardigan-©-Nant-31.jpg
About-Icon.png
Icon-cafe].png

Caffi

Icon-toilets.png

Toiledau

Icon-parking.png
Icon-Free-entry.png
Digital-Trails-Icon.png

Maes Parcio

Mynediad am ddim

Teithiau

Cerdded

Pethau i'w gwneud yn y Nant

  • Ymweld â’r ganolfan dreftadaeth a bythynnod chwarelwyr i ddysgu am hanes y cwm.

  • Cerdded ar hyd llwybrau lle mae’r môr a’r mynyddoedd yn cyfarfod. Mae'r Nant yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru, sy’n gyforiog o anifeiliaid gwyllt, adar prin, planhigion a blodau.

  • Ymlacio yng Nghaffi Meinir, lle mae’r holl fwyd yn gynnyrch cartref a lle cewch chi wasanaeth Cymraeg ardderchog a chyfle i fwynhau golygfeydd arfordirol anhygoel.

  • Ymuno â 30,000 o fyfyrwyr sydd wedi mynd ar gyrsiau Cymraeg a diwylliant yn y gorffennol yn ein canolfan ddysgu.

  • Aros yn y bythynnod traddodiadol a hyfryd.

Gyda chyfleusterau dan do a thu allan, gallwch fwynhau beth sydd gan y Nant i’w gynnig ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, beth bynnag fo’r tywydd. Mae mynediad am ddim i’r safle cyfan ac mae croeso i gŵn ym mhobman y tu allan.

Oriau agor

11:00 - 16:00

 

Cyswllt

01758 750 334

post@nantgwrtheyrn.org

Gwefan

www.nantgwrtheyrn.org

FB Icon.png
Twitter Icon.png
Insta Icon.png
bottom of page