top of page
Cardigan © Nant 94.jpg

Gŵyl Archeoleg Llŷn 

Rhaglen 2023

Amgueddfa Forwrol Llŷn fydd cartref yr Ŵyl Archeoleg eleni. Mi fydd yn cael ei chynnal o ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed tan dydd Gwener Rhagfyr 15fed ac yn cynnwys llu o weithgareddau fydd yn rhoi trosolwg o fywyd cyn hanesyddol ym Mhen Llŷn. Mae'r rhaglen llawn i'w gweld isod. Noder y bydd gweithdai ar gyfer disgyblion o ysgolion Pen Llŷn yn ystod boreau dydd Mercher, Iau a Gwener felly awgrymwn i chi ymweld a’r arddangosfa wedi’r gweithdai ddod i ben am 11:30am. 

DSC_5285.JPG
Arddangosfa Meillionydd a Dinas Dinlle
Rhagfyr 9 - 15 | Amgueddfa Forwrol Llŷn

Ymunwch â thim archeoleg Prifysgol Bangor yn yr Amgueddfa Forwrol i ddysgu mwy am Meillionydd, lloc cylchfyr ddwbl, ger Rhiw ym Mhen Llŷn a Dinas Dinlle. Bydd arddangosfa fechan yn yr amgueddfa yn arddangos creiriau o'r gwaith cloddio o'r ddau safle. Croeso cynnes iawn i bawb 

Craft workshop.jpeg
Crefftau Oes yr Haearn
Rhagfyr 9fed | 11:00 - 12:30

Sesiwn grefftau oes yr haearn i blant yng nghwmni Ymddiriedolaeth Archeoleg Gwynedd. Bydd cyfle i ddarlunio creiriau, a chreu breichled, neu gadwyn. Addas i blant rhwng 4 a 11oed. Lleoliad: Amgueddfa Forwrol Llŷn.

_DSC0994-HDR-Enhanced-Edit-2 copy.jpg
Taith gerdded Garn Boduan
Rhagfyr 11fed | 11:00 - 14:00

 Ar y daith gerdded hon byddwn yn ymweld â bryngaer gynhanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod cyn y Rhufeiniaid. Daeth archaeolegwyr o hyd i tua 170 o dai crwn ac mae olion rhai ohonyn nhw’n dal i’w gweld heddiw, yn ogystal â’r rhagfuriau sydd o amgylch y safle.

_DSC2294-Edit.jpg
Meillionydd a Bryngaerau Oes yr Haearn Llŷn
Rhagfyr 13eg | 19:30

Sgwrs dwyieithog yn yr Amgueddfa Forwrol yng nghwmni Rhys Mwyn a Dr Kate Waddington ar ddarganfyddiadau’r gwaith cloddio safle Meillionydd ger Mynydd Rhiw a’r bryngaerau Oes yr Haearn Pen Llŷn. Mynediad am ddim.

bottom of page