top of page
Roundhouse-interior-Felin-Uchaf.jpg

Felin Uchaf

Ers 2004 mae’r elusen wedi trawsnewid ffermdy traddodiadol Cymreig a oedd wedi bod yn segur ers degawdau i mewn i ganolfan addysg holistig, a menter gymdeithasol. Prif nod y Felin Uchaf yw sefydlu menter ieuenctid rhyngwladol a ysbrydolwyd gan Ysgolion Gwerin byd eang.

The-Handbook---Boat-building-North-Wales
Icon-toilets.png

Toiledau

Icon-parking.png

Maes Parcio

Icon-Free-entry.png

Mynediad

am ddim

Mae Felin Uchaf wedi ei leoli yng nghanol, sef yng nghalon Pen Llŷn, yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae hon yn ardal arbennig o hardd gyda chyfoeth o hanes diwylliedig a chymunedau iaith gyntaf Cymraeg.

Mae’r Fenter yn darparu’r ffocws a’r adnoddau i bobl o bob oedran a chefndir diwylliedig i ddod gyda’i gilydd i ddysgu a rhannu profiadau.

Mae pob un o'r prosiectau adeiladu a thirlunio amrywiol sydd ar y gweill yn y ganolfan wedi cael eu cynllunio'n ofalus er mwyn creu cyfleoedd sy'n galluogi cymaint o wahanol bobl â phosibl i gymryd rhan yn y gwaith adeiladu a dysgu sgiliau. Mae Felin Uchaf yn cynnig ystod eang o weithgareddau gwirfoddoli a hyfforddiant o arddio organig i brosiectau eco-adeiladu a hyfforddiant sgiliau treftadaeth, ac yn darparu rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol sy'n ceisio grymuso a chyfoethogi bywydau ein pobl ifanc a'u cymunedau lleol.

Mae llawer ffordd i chi ymuno gyda'r Fenter, o gymryd rhan yn y cyrsiau sgiliau neu wirfoddoli neu drwy helpu cynnal yr Elusen yn ariannol a bod yn aelod.

Oriau agor

9:00 - 17:00 

 

Cyswllt

01758 780 280

felinuchaf@tiscali.co.uk

Gwefan

www.felinwales.org

FB Icon.png
Twitter Icon.png
bottom of page