top of page

Llwybr Arfordir Llŷn gyda Aled Hughes

Dilynwch Aled wrth iddo grwydro Llwybr Arfordir Llŷn a Llwybr y Morwyr

Drost y misoedd diwethaf, mae Aled Hughes, un o gyflwynwyr BBC Radio Cymru, wedi cerdded 110 milltir/ 180km ar hyd Llwybr Arfordir Llŷn o Drefor i Borthmadog, a Llwybr y Morwyr o Abersoch i Nefyn.

 

Cofnododd Aled y daith arbennig ar hyd lwybrau hydolus Llŷn mewn cyfres o flogs byrion - mae yno 15 i gyd. Ynddynt mae'n rhannu straeon difyr,  ynghyd â ffeithiau diddorol am yr ardal. Er ei fod bellach yn byw yn Ynys Môn, mae ei angerdd am yr ardal hon o Gymru yn heintus a rydym yn siwr y cewch eich ysbrydoli i roi eich esgidiau cerdded amdanoch a dilyn yn ôl ei draed cyn bo hir. 

Cardigan © Towards Aberdaron 1.jpg

Gwyliwch daith Aled

Mae'r daith wedi ei rhannu i 15 flog tua 9 munud o hyd. Maent i gyd yn Gymraeg gyda is-deitlau Saesneg. Cynhyrchwyd y flogs mewn partneriaeth rhwng Aled Hughes, Llwybr Arfordir Cymru a'r Ecoamgueddfa.

Llwybr Arfordir Llŷn a Llwybr y Morwyr gyda Aled Hughes
Search video...
1 Trefor - Nant Gwrtheyrn
08:19
Play Video

1 Trefor - Nant Gwrtheyrn

2 Nant Gwrtheyrn - Nefyn
08:25
Play Video

2 Nant Gwrtheyrn - Nefyn

3 Nefyn
07:48
Play Video

3 Nefyn

4 Porthdinllaen - Porth Colmon
10:15
Play Video

4 Porthdinllaen - Porth Colmon

5 Porth Colmon - Porth Y Wrach
07:21
Play Video

5 Porth Colmon - Porth Y Wrach

6 Porthor - Aberdaron
10:42
Play Video

6 Porthor - Aberdaron

7 Aberdaron - Rhiw
08:10
Play Video

7 Aberdaron - Rhiw

8 Rhiw - Porth Neigwl
07:21
Play Video

8 Rhiw - Porth Neigwl

9 Porth Neigwl - Machroes
06:52
Play Video

9 Porth Neigwl - Machroes

10 Machroes - Llanbedrog
08:13
Play Video

10 Machroes - Llanbedrog

11 Llanbedrog - Pwllheli
09:30
Play Video

11 Llanbedrog - Pwllheli

12 Pwllheli - Criccieth
06:37
Play Video

12 Pwllheli - Criccieth

13 Criccieth - Porthmadog
08:48
Play Video

13 Criccieth - Porthmadog

14 Llwybr Y Morwyr - Rhan 1 | Mariner's Trail Part 1
10:21
Play Video

14 Llwybr Y Morwyr - Rhan 1 | Mariner's Trail Part 1

15 Llwybr Y Morwyr Rhan 2 | Mariner's Trail Part 2
11:00
Play Video

15 Llwybr Y Morwyr Rhan 2 | Mariner's Trail Part 2

Canllawiau i gyd fynd a thaith Aled

Os hoffech chi ddilyn ôl troed Aled, cofiwch am yr adran teithiau cerdded ar ein gwefan. Yno cewch ganllawiau Llwybr Gogledd a De Llŷn, Llwybr y Morwyr yn ogystal â chylchdeithiau lleol.

Cardigan © Nant 3.jpg
bottom of page