top of page
  • Ben Porter

Morloi Llwyd Bach

Yn yr Hydref mae’r Morlo Llwyd (Grey Seal) yn rhoi genedigaeth i’r rhai bach, rhwng canol Medi a chanol Tachwedd.
Efallai bod hyn yn ein taro fel amser rhyfedd i roi genedigaeth, ond mae’r mamau sydd wedi treulio’r haf yn bwydo ar y cyfoeth o fywyd gwyllt o amgylch arfordir Llŷn mewn cyflwr da iawn i gael rhai bach a’r holl fwyd yn rhoi nerth iddi gynhyrchu llefrith maethlon fydd yn cynnal y morlo bach yn ystod wythnosau cyntaf ei fywyd.
Mae’r Morloi benywaidd yn llusgo’u hunain i’r lan ar nifer o draethau caregog wrth waelod clogwyni neu mewn baeau cysgodol – llecynnau perffaith ar gyfer rhoi genedigaeth i’r rhai bach.
Mae nifer fawr o forloi wedi ymgartrefu ar Ynys Enlli, ynys sydd ddwy filltir i’r Gorllewin o Benrhyn Llŷn. Yma gellir gweld morloi bach blith draphlith ar draws ei gilydd ar y traethau bychain ac ym mhob twll a rhigol ar hyd yr ynys!

Os digwydd i chi weld morloi bach wrth gerdded Llwybr Arfordir Cymru mae’n holl bwysig eich bod yn cadw draw a pheidio eu haflonyddu, hyd yn oed os ydynt ar ben eu hunain. Mae arwyddion wedi eu gosod ar hyd arfordir Llŷn i addysgu ymwelwyr i adael llonydd i’r morloi bach yn ystod y cyfnod yma o’r flwyddyn.Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page